Songlines


MÖTEN, MUSIK, MENINGTankar och tips!

Tre års erfarenheter finns samlade i en inspirationsbok om ungdomar, musik, kultur och om inkluderingens villkor. Vad innebär det att vara delaktig? Hur blir det inte bara tomma ord? Vad betyder egentligen kultur för välbefinnandet? Hur kan vi mötas över alla gränser genom samma intressen? Professionella, musikaliska mentorer och unga ledare och deltagare delar med sig av sina erfarenheter. Personliga berättelser och texter, varvas med lärdomar och enkla råd.


Filmer och berättelser

I boken finns QR-koder till filmer och fördjupningsmaterial. Syftet är att få levande bilder av verksamheter och att bokens innehåll ska kunna uppdateras med nytt material.


När du köper boken stödjer du Songlines verksamhet.


Skriv till info@songlines.se

BOKEN