Songlines

MUSIK, MÖTEN, MENING

"Det är svårt att sätta ord på det, men för mig

har det varit en väv av någon slags stark,

känslomässig, intensiv passion. Songlines är en

jord där olika sorters blommor tillåts blomma.”

Hadi

VÅR FILOSOFI

Vikten av att få uttrycka sig med toner, rytmer, berättelserNamnet Songlines kommer från den australiska mytologins

skapelseberättelse. Den handlar om hur jordens anfäder sjöng jorden till liv. Varje berg och varje vattendrag fick sina rytmer och toner. Den som känner sina songlines, kan med musikens hjälp, navigera i landskapet och hitta hem igen. Men vad händer om vi måste lämna våra välkända marker?

         Ibland räcker det med en kort resa för att vi ska börja längta efter saker som vi knappt visste att vi skulle sakna: att få lägga kinden på den egna, svala kudden, jordgubbssaft i en somrig berså, morfars kanelbullar. Att resa bort kan vara härligt, äventyrligt och skönt, men vid en viss tidpunkt kan hemlängtan bli stark.

         Våra rötter, erfarenheter och minnen är det enda ingen kan ta ifrån oss, oavsett var vi befinner oss på jorden. Det förgångna rumlar runt i oss. Vi samlar minnen och gör tidsresor med bilder, berättelser, smaker, dofter, språk och musik.

         Songlines förhållningssätt är att hela tiden utgå från deltagarnas egna kompetenser, intressen och minneskartor. Genom musik, kultur och rörelse kan vi uttrycka det som betyder något för oss. I gemenskap med andra skapas vår identitet. Dels genom att vi tillåts dela med oss av det som intresserar oss, men också genom att vi får lära oss av andra.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna