LÅTSKATTENBarn och ungas musik


Vad vill barn och unga spela och sjunga?

Vilka låtar kan våra deltagare och vad kan vi lära av varandra?


Med stöd från Kulturrådet, Stiftelsen Signatur och en rad samverkansparter, samlar Songlines nu ihop låtar, texter och kompositioner från unga deltagare och skolklasser som vi möter under året. Songlines professionella ledare samlar, arrar, skriver noter, sparar på texter. I samband med höstlovet 2021 kommer vi att göra en tour och en konsert där vi spelar utvalda låtar. 


Arbetar du med unga och musik och vill få tillgång till materialet? Vi släpper låtskatten i slutet av 2021 och då kommer mer information om priser och rättigheter.