Låtar på kurdiska


sånger om kärlek

Låtar på swahili


- and a smaller descriptive one here

Låtar från Balkan


- and a smaller descriptive one here

Låtar på persiska


- and a smaller descriptive one here

Låtar på albanska


- sånger om kärlek, flykt och längtan

Låtar på arabiska


- and a smaller descriptive one here

Låtar på romani


- and a smaller descriptive one here