Låtar på svenska


Svenska talas av ungefär 13 miljoner människor, främst i Sverige, men också i Finland och Estland och på Åland. Här finns några exempel på folkmelodier, kulning och samisk jojk.

Låtar på swahili


Swahili talas av ungefär 100 miljoner människor och är officiellt språk i Kenya, Tanzania, Uganda och i Afrikanska unionen. Språket talas också av många i andra från länder i östra och centrala delarna av Afrika. 

Låtar från Balkan


Serbiska, kroatiska och bosniska är tre språk som liknar varandra mycket och de talas av respektive, cirka 18, 6 och 19 miljoner människor. 

Låtar på persiska


Persiska talas i Iran och kallas då för farsi. I Afghanistan kallas språket dari. Sammanlagt talar ungefär 120 miljoner människor detta språk. 

Låtar på albanska


Albanska talas av ungefär 6 mijoner människor och framförallt i Albanien och Kosovo. 

Låtar på kurdiska


Kurdiska talas av ungefär 25 miljoner människor, främst i Kurdistan som täcker delar av Turkiet, Armenien, Syrien, Irak och Iran.

Låtar på arabiska


Arabiska talas av ungefär 290 miljoner människor. I Nordafrika och Mellanöstern är språket vanligast. Det finns modern och klassisk arabiska och olika dialekter. 

Låtar på romani


Romani är ett av Sveriges minoritetsspråk och det talas av ungefär 4 miljoner människor i världen.