Språkutveckling, självkänsla och framtidshopp. Songlines jobbar med musiken som redskap för ett bättre skolresultat


- följ med på en musiklektion som gör skillnad!

Barn och unga skapar egna låtar

Holmaskolan satsar på upplevelser för att nå kunskapsmålen

Genom texter, rytmer och toner får sjätteklassare på Holmaskolan i Malmö berätta sina historier. Det blir låtar om mod, lojalitet och respekt.


Det är torsdag och klockan är snart tio. En grupp sexor stökar runt i kapprummet innan de troppar in och sjunker ner på varsin stol.

Det är nio elever med åtta hemspråk: urdu, pashto, danska, arabiska, svenska, turkiska, makedonska, albanska.

 

Idag jobbar musiklärare Ranko Kovacevic med Songlines. Samarbetet syftar till att hitta sätt att arbeta med musiken som ett redskap för språkutveckling, sammanhållning och för att väcka nyfikenhet och kunskap kring musiken. Songlines musikpedagog Allan Skrobe har jobbat med musik i hela sitt liv. 


– Musiken är ungdomarnas röst, säger han. Ungdomar gillar, lyssnar och identifierar sig med musik. Med hjälp av musiken kan vi jobba med livets utmaningar. Läs vidare här:

 

Allans reflektioner kring Songlines

samarbete med skolan:

 

På torsdagar mellan tio och två får Songlines musikaliska mentor Allan Skrobe kliva in på musiklektionerna hos Ranko Kovacevic. Tillsammans arbetar de för att eleverna ska utvecklas och nå sina mål.

 

Vad är viktigast att tänka på för Songlines som samarbetspartner?

Från Songlines ska vi komma med hopp, framtidstro och för att stärka de elever vi jobbar med. Om det ska funka behöver vi få förtroendet både från elever och lärare. Det kan ta tid att etablera kontakt med elever så vi behöver komma många gånger.

 

Vad behöver Songlines av skolan vi samverkar med?

Vi behöver ha koll på vad som händer i skolan. Hur mår barnen och vad behöver de? Vilka barn får inte vara med på bild och film? Överlämningen är mycket viktig så att vi kan möta eleverna på bästa sätt. Ledningen måste vara införstådd och de andra lärarna informerade om varför vi är på plats och vad syftet är. På Holma har vi haft enorm tur med att samarbetet har funkat så bra och att Songlines och musikläraren har samma visioner. De flesta skolor lider av tidsbrist. Det måste vi ha förståelse för. På Holma har Songlines ändå fått jättefin hjälp med allt.

 

På vilket sätt kan Songlines hjälpa till med att nå kunskapsmålen?

Vi är inte lärare. Vår uppgift är att stötta eleverna och lärarna. Vi behöver tid och utrymme för att inspirera och motivera eleverna, men vi har inte ansvar för att hålla i den ordinarie undervisningen. Målen ska eleverna nå för att vi hjälper till med sånt som vi kan och som kompletterar lärarnas arbete. Våra workshops och metoder ska tillföra något till eleverna, musikläraren och skolan. I det här fallet har det handlat om att arbeta med språk, rim, texter, att skapa beats och att arbeta med ackord och ensemblespel. Det handlar också om att stärka självförtroendet hos eleverna och att hjälpa till med det sociala samspelet. Läs vidare här

Med musiken som redskap


“ Musiken är ungdomarnas röst. Ungdomar gillar, lyssnar och identifierar sig med musik. Med hjälp av musiken kan vi jobba med livets utmaningar.”Allan Skrobe

Songlines

Upplevelsebaserad inlärning ska förbättra resultaten på Holmaskolan


Holma är ett av sjuttiotalets miljonprogramområden. Prydliga gångvägar binder samman områdets bruna trevåningshus och de höga gula fastigheterna vid centrum. Mellan tegelhusen finns lekplatser, gräsmattor, buskar och träd. På Snödroppsgatan har artisten Smug One målat ett gigantiskt troll. Bilden täcker hela fasaden och bakgrunden är blå som himlen den sträcker sig upp emot. Vid torget finns den brittiska konstnären D*Face konstverk Last Embrace Before Departure. En man och en kvinna möts i en omfamning. Hennes röda kjol sträcker sig två våningar upp och i höjd med femte våningen slingrar paret armarna om varandra.

 

På Holmaskolan kämpar personalen hårt för att vända trenden med skolresultaten. 2019 klarade inte ens hälften av eleverna kunskapsmålen i sexan. Att arbeta med läsförståelse och språkutveckling är det viktigaste. Man arbetar med stöd i forskningen och med beprövade metoder för att stärka inlärningen. Therése Byttner Ellingsen är förstelärare på skolan.


– Eleverna vi jobbar med har olika språkbakgrund och många utmaningar i sina liv, säger hon. Vi behöver ge dem motivation och nya intryck och jobbar därför med upplevelsebaserad inlärning.

Metoden går ut på att göra studiebesök i verkligheten. Eleverna får reflektera och bearbeta sina intryck. Sedan omsätts erfarenheterna i teoretiska kunskaper i skolan. Rollspel och experiment är andra sätt att uppleva och lära.

 

Holma räknas som ett av landets riskområden. Polisen har gjort särskilda insatser här för att få bukt med kriminaliteten.

Läs vidare här

Text: Helena Isaksson Baeck

Bild och filmer: Allan Skrobe